This series is sold out.

Adrienne Rich refers to the journal as “that profoundly female, and feminist genre,” for the diary, as feminism, questions and makes connections betwen previously hidden aspects of life. In this series we take the affinities of diary writing and feminism as a starting point to experiment with different genres in/as the diary. Six feminist writers and thinkers will guide you through their own research and offer writing prompts.

Each workshop is its own individual moment of doing so and can be joined separately or through signing up for the entire series, in which case it becomes a writing course with the opportunity to receive feedback and workshop texts together with the initiator of this series: Emma van Meyeren.

Before each session you will receive a reader with texts that inspire the session, designed by Rietland Women’s Office.

Emma van Meyeren is a writer and DJ based in Amsterdam. In 2020 Uitgeverij Chaos published a collection of her essays on grief titled Ook ik ben stukgewaaid.

NOTE: this workshop series is bilingual Dutch/English. 
Illustration by Aura Lydon.

Dates:
Adrienne Rich omschreef het dagboek als “een diepgaand vrouwelijk en feministisch genre,” omdat het dagboek, zoals het feminisme, vragen stelt en connecties maakt tussen eerder verborgen aspecten van het leven. In deze serie gebruiken we de overeenkomsten tussen het dagboek en feminisme als beginpunt voor een schrijfexperiment met verschillende genres in/als het dagboek. Zes feministische schrijvers en denkers geven in een inkijkje in hun eigen onderzoek en delen schrijfoefeningen.

Iedere workshop is een apart moment om dit te doen, die je los van de rest van de workshops kunt volgen. Het is ook mogelijk om je op te geven voor de hele serie, zodat het een schrijfcursus wordt waarbij je ook de mogelijkheid hebt om feedback te ontvangen en samen aan teksten te werken met de initiatiefnemer van deze serie: Emma van Meyeren.

Voor iedere sessie ontvang je een reader met teksten die de workshops hebben geïnspireerd. De readers worden ontworpen door Rietlanden Women’s Office.

Emma van Meyeren is een schrijver en DJ uit Amsterdam. In 2020 heeft Uitgeverij Chaos een collectie van haar essays over rouw uitgegeven onder de titel Ook ik ben stukgewaaid.Mark