08.05: Grâce Ndjako
Demystificatie van het zelf: schrijven door bestaan


In deze workshop staan we stil bij het werk van Anna J. Cooper en Simone de Beauvoir. Zowel Cooper als de Beauvoir schrijven over het bestaan als ‘ander’, en het moeten strijden tegen een beeld dat anderen hebben gecreëerd. We zullen o.a Beauvoir’s ideëen over de mythe bespreken, en de manier waarop deze het bestaan ontkend. We zullen daarna de subjectieve en fenomenologische benaderingen van Cooper en Beauvoir in het beschrijven van hun doorleefde ervaring bespreken.

Grâce Ndjako is schrijver en docent filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar werk verscheen onder andere in de bundel Afrolit (Dipsaus, 2020), de Nederlandse Boekengids, Lilith Magazine en Hard//hoofd.


Mark